Το συνεργείο μας παρέχει εξουσιοδοτημένο service της Honda,
διαθέτοντας σύγχρονα μέσα διάγνωσης βλαβών (HDS – Honda Diagnostic System).
Και για όσο η μηχανή σας είναι υπό ‘ανακατασκευή’, παρέχονται μηχανάκια εξυπηρέτησης πελατών.